Vatten och avlopp

Dags för att anlägga nytt avlopp?

Vi hjälper dig från planering till färdig anläggning som passar just era behov.  Vi utför enskilda avlopp, markbäddar eller anslutning mot kommunalt VA-nät.

Med dagens hårda miljökrav är det viktigt för oss att kunna erbjuda våra kunder en lösning som är bäst för just ert hushåll. Vi utför alla typer av enskilda avlopp och anslutningar mot kommunalt VA-nät, så som minireningsverk, pumpstationer, 3-trekammarbrunnar.

 

På avloppsguiden kan du läsa mer om vad som gäller.

På VVS Stockholm kan du läsa mera om VVS-arbeten i och runt Stockholm.

 

 

 

Frågor?
Vi har svaren!