DRÄNERING OCH ISOLERING

Dränera och isolera din av källare eller krypgrunder med hjälp av Isodrän-systemet och en certifierad entreprenör. Vi på SP Trädgårdsservice är utbildade och certifierade enligt Isocert allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg med att få ett korrekt och säkert utfört arbete.

DRÄNERING OCH FUKTISOLERING AV KÄLLARE

En varm och behaglig källarmiljö kräver inte bara en ett bra fuktskydd utan även yttre isolering. Isoleringen sparar energi och hjälper till att få fuktvandringen att ske åt rätt håll genom att kondenspunkten flyttas ut från källarväggen till isodränskivan.

Det har byggts källare ända sedan 1600-talet. Syftet var från början främst att få ett svalt förvaringsutrymme. I början av 1900-talet började man fuktskydda källarväggen med hjälp av beck eller tjära. Dessa tätskikt håller sällan tätt eftersom även små rörelser leder till att skiktet skadas. När fuktskyddet kom blev källaren torrare men förblev fortfarande kallt.

I takt med att behovet av boyta ökat har det blivit vanligt att inreda källarutrymmen. För att förbättra inomhusklimatet tilläggsisolerades källarväggen ofta på insidan under 60- och 70-talet. Källaren blev varmare men källarväggen kyldes ner och kondenspunkten flyttades inåt. Resultatet blev fukt och mögelproblem eftersom fukten samlades i eller bakom isoleringen på insidan av källarväggen.

FÖR ATT SKAPA EN TORR KÄLLARVÄGG KRÄVS FLERA EGENSKAPER

Dränering – för att leda bort och hindra ytvatten för att nå källarväggen. Isodränskivan består av hoplimade cellplastkulor som är skyddade av bitumen. Kulorna skapar hålrum som vattnet effektivt dräneras med. Bitumen skyddar kulan från att absorbera fukt och höjer därför skivans isolerförmåga även på sikt.

Kapillärbrytning – för att hindra markfukt från att nå källarväggen.

Isolering – för att torka ut och värma upp källarväggen. Värmeisoleringen är en förutsättning för en varm källarvägg och ett behagligt källarklimat. Energibehovet minskar och fukten drivs ut från källarväggen.

Läs mer om isodränsystemet på Isodräns hemsida!

Frågor?
Vi har svaren!