Dressning av gräsmattor

Toppdressning av gräsmattan stimulerar tillväxt av rötter och ger en grönare och friskare gräsmatta. En utsatt eller sliten gräsmatta kan med fördel toppdressas, gärna i kombination med vertikalskärning.

Syfte

Toppdress tillförs av flera syften.

Toppdressen förbättrar jordens struktur. Dräneringsförmågan ökar men även förmågan att hålla fukt och släppa igenom syre. Detta bidrar till att stimulera nybildningen av skott och rötter vilket get en tätare gräsmatta. Förmågan att hålla fukt bidrar också till att minska risken för uttorkning.

Genom att lägga ut toppdress jämnar man ut mindre svackor och håligheter i gräsmattan.

Utläggning av toppdress minskar mossa och ljusgroende ogräs då mossa och frön som är ljusgroende inte kan gro då de täcks med dress.

Dressjord

En blandning av sand och mullmaterial tillförs gräsmattan. Mullmaterialet håller fukt och efterliknar naturens normala process med nedfallande löv. Sanden bidrar till struktur. Viss näring tillförs även om det inte är det främsta syftet.

På exempelvis golfgreener där strukturstabiliteten är viktig används en blandning med låg mullhalt och stor andel sand. I trädgårds- och parkanläggningar används istället blandningar med högre mullhalt.

När och hur ofta?

Toppdressning utförs med fördel under vår, försommar eller höst men kan utföras under hela gräsets tillväxtperiod.

Är gräsmattan sliten och ojämn rekommenderas toppdressning 1-2 gånger per säsong medans för en jämn gräsmatta med mindre slitage behövs mer sällan.

 

 

Frågor?
Vi har svaren!