Takskottning

Snö och is på tak utgör på flera sätt en risk. Vattenskador till följd av snö på tak är inte ovanligt. Nedfallande is och snö utgör också en akut fara för förbipasserande gång och cykeltrafikanter. SP Trädgårdsservice kan på kort varsel hjälpa till att avvärja dessa faror.

Vi erbjuder jouravtal med avrop inom avtalad tid.

Frågor?
Vi har svaren!