Trädfällning

SP Trädgårdsservice har kunskap och utbildning för avancerad trädfällning i trånga utrymmen.

Trädfällning

När du väl bestämt dig för att ta bort ett träd helt gäller det att göra det säkert och effektivt. Oavsett om trädet står i ett trångt utrymme eller på en öppen yta så hjälper vi dig. Numera krävs utbildning för att hantera motorsåg. Vi har genomgått motorsågsutbildning genom Säker Skog.

Sektionsfällning

När det bara finns en begränsad yta att fälla på krävs det att trädet kapas ner i sektioner, s.k. sektionsfällning. Med hjälp av klätterutrustning plockas trädet ner bit för bit. Sektionsfällning tillämpas framförallt vid arbete i villaträdgårdar men även i parker då det är trångt och det t.ex. finns byggnader eller övrig vegetation som ska sparas.

Avverkning

Vi utför även traditionellt skogsarbete, som t. ex. manuell gallring av skog, avverkning, tomtrensningar inför nybygge av hus.

Flisning

Ris och grenar tas tillvara och blir till energiflis. När ett större antal träd tas tillvara sorteras veden ut som massaved eller till timmer. För detta samarbetar vi med Stora Enso

Bygglov

Viktigt att tänka på är att fällning av stora träd ibland kräver bygglov. Om det krävs eller inte regleras i detaljplanen för området. Kontakta din kommun för mer information.

Frågor?
Vi har svaren!